Zoek in database

Begraafplaatsen Diepenveen

Begraafplaatsen Diepenveen  In en rond het dorp Diepenveen zijn op meerdere plaatsen graven te vinden. De oudste graven liggen in en om de kerk. Tot 1870 werd op het Kerkplein begraven. Vanaf 1871 wordt op de Begraafplaats aan de  Roeterdsweg begraven en vanaf 1975 is de Tjoenerhof als begraafplaats in gebruik. Op dit moment kan op de Roeterdsweg alleen nog in een reeds gekocht graf bijgezet worden.

Daarnaast zijn er 2 familie begraafplaatsen:
-     familie Cost Budde, aan de Molenweg (niet toegankelijk)
-     familie van Coeverden,

Op het landgoed Overvelde Tussen 2002 en 2005 zijn de graven op het Kerkplein gerestaureerd om ze te beschermen tegen verdere achteruitgang. De meest opvallende, de grafzerk van de Chirurchijn, is op een stevige onderplaat verankerd en de naden van de breuken zijn dicht gesmeerd opdat de stukken niet verder kunnen breken en zoekraken. Het Kerkplein met wijde omgeving staat als beschermd dorpsgezicht op de gemeentelijke monumentenlijst. Ook de Roeterdsweg begraafplaats is op de gemeentelijk monumentenlijst geplaatst op verzoek van de Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer en de Stichting Monumenten Buitengebied Deventer.

De begraafplaats aan de Roeterdsweg had oorspronkelijk een langwerpige vorm en werd vanaf de kolkzijde betreden. Omstreeks 1930 vond uitbreiding plaats en werd het grote middenpad aangelegd waaraan nu de oorlogsgraven liggen. Uit die tijd stamt ook het poortgebouw dat door architect/aannemer Mensink uit Olst aan de andere kant van de begraafplaats bij de nieuwe ingang werd gebouwd. In het gebouw is links een opslag en wagenstalling. Een baarruimte met glas in lood raam bevindt zich rechts. De oudste graven zijn te vinden links van het kleine entree hek. Een van de oudste is het graf van Seino Hofman uit 1876. Hij werd maar 7 jaar.

Vlak daarbij onder de coniferen staan nog twee houten grafmonumenten van de familie Roetert. De hele linkerzijde zijn eigen graven. Rechts van het pad ligt na het eerste zijpad het algemene gedeelte. Van de graftekens rest hier niet veel meer De Tjoenerhof werd in 1975 in een bosperceel aangelegd. Te midden van de dennen is een kronkelend padenpatroon aangelegd met veel Rhododendron groepen. Tegenwoordig is er ook een strooiveld voor as verstrooiing. Bezoekt u de verschillende begraafplaatsen te beginnen bij het Kerkplein en dan via de Roeterdsweg naar de Tjoenerhof, dan is de geschiedenis van de bewoners af te lezen aan de graven.

Zo is ook de verandering van grafcultuur waar te nemen. Vooral op de Roeterdsweg in het gedeelte na 1930 is goed te zien hoe groene graven met strakke banden overgingen in tegelbedekking en later in de natuursteen in al zijn variaties.