Zoek in database

Doelstellingen

De oude Deventer begraafplaats staat om haar cultuurhistorische waarde op de monumentenlijst. De begraafplaats vormt een afspiegeling van hoe mensen in een bepaalde periode met de dood omgingen. Hun tekens, symboliek en grafteksten vertellen erover. Het te snel ruimen van begraafplaatsen ten gunste van winkelcentra, parkeerplaatsen en dergelijke betekent een verlies van een deel van de geschiedenis van een stad of dorp. Maar ook een verlies van soms prachtige monumenten, landschappelijk schoon en niet te vergeten, van een plaats, soms midden in de stad, waar men tot rust en bezinning kan komen, en vervallen oase van rust middenin het drukke (stads)leven.

De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer heeft ten doel:
  • het stimuleren van het behoud van historisch waardevolle graven en/of begraafplaatsen in en rond de gemeente Deventer;
  • het verval en het oneigenlijk gebruik van de graven en begraafplaatsen tegen te gaan.